Een opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede

Start 26 september 2016

Waarom deze opleiding?

De COEVA opleiding heeft als doel om mensen die in armoede leven actief te betrekken bij de bestrijding van armoede. Armoedebestrijding dus, waarin de armen zelf een eigen rol kunnen gaan spelen: niet langer een beleid voor hen en zonder hen, maar voor hen en mét hen.
COEVA is een middel om dit te bereiken.

In de opleiding worden ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting uitgerust met kennis en vaardigheden waarmee zij kunnen bijdragen aan bestrijding van armoede.

Daarbij is met name van belang dat zij in staat zijn de kloven die er bestaan tussen de leefwereld van de armen en de systeemwereld van instellingen helpen overbruggen.

De inzet van ervaringsdeskundigen is een antwoord op de missing link (een ontbrekende schakel) tussen aan de ene kant de werkers en de beleidsmakers uit alle voorzieningen (onderwijs, rechtssysteem, gezondheidszorg, werkgelegenheid, welzijn, kinderopvang, cultuur, huisvesting en sociale diensten) waar armen mee geconfronteerd worden, en aan de andere kant de armen zelf.

Wat kunnen opgeleide ervaringsdeskundigen?

Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, zijn mensen die uitsluiting aan den lijve ondervonden hebben.
Ze hebben deze ervaring verwerkt.
Zij hebben verbanden gelegd met vergelijkbare ervaringen van anderen.
Zij hebben verbanden gelegd naar de context van armoede.

De opleiding besteedt tijd aan het noodzakelijke verwerkingsproces van de eigen uitsluitingservaringen via de analyse van hun eigen levensgeschiedenis.

Zo krijgen de cursisten de mogelijkheid om over hun individuele geschiedenis te reflecteren en hun oplossingen te toetsen aan andere uitsluitingservaringen en aan een breder maatschappelijk kader.