Over Coeva

Coöperatie

Coeva staat voor Coöperatieve Opleiding voor Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting. De Coöperatie Coeva is eigenaar van de opleiding. De huidige leden van de Coöperatie zijn: Stichting Samen Wonen – Samen Leven, Stichting Eropaf, IGPB, het Leefkringhuis Amsterdam Noord en het Kenniscentrum Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool van Amsterdam. Nieuwe leden kunnen toetreden wanneer ze de doelstelling van Coeva ondertekenen en inspanningen doen om die in de praktijk te brengen.

Bestuur en secretariaat

Op dit moment bestaat het Bestuur van Coeva uit:
Martin Stam (voorzitter)
Hans Krikke (penningmeester)

Secretariaat:
Harrie van Haaster is secretaris van de coöperatie.
Secretariële ondersteuning is er van Saloua Zouihel

Adviescommissie

De Adviescommissie is een permanent platform van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Deze bestaat uit student-ervaringsdeskundigen en anderen die aantoonbaar een praktijk van ervaringsdeskundige hebben.
Rol van de Adviescommissie is permanent de Coöperatie van input voorzien waar het gaat om de inhoud/vorm van de opleiding, de stage plaatsen.
De Commissie kan gevraagd en ongevraagd de Coöperatie van advies voorzien.

Adviesraad

Uitgenodigd om in de Adviesraad zitting te nemen worden: co-financiers, inkopers van opleidingsplaatsen, vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties en instellingen die stage en of werkplekken aanbieden, vertegenwoordigers van de overheid inzake het beleid armoedebestrijding, onderzoekers en wetenschappers.
De functie van de Adviesraad is om – samen met de leden van de coöperatie, de docenten en student-ervaringsdeskundigen – de opleiding verder te ontwikkelen en het draagvlak veder te helpen uitbouwen
Op de Adviesraad wordt een beroep gedaan om te helpen monitoren en te evalueren opdat de kwaliteitsverbetering en borging van de opleiding gegarandeerd kan worden.
De Adviesraad komt twee maal per jaar bijeen.

Landelijke samenwerking

Behalve in Amsterdam zijn er vergelijkbare initiatieven in Groningen, Utrecht en Eindhoven. De samenwerking met andere initiatieven in Nederland (en Vlaanderen) richt zich op een aantal gezamenlijke taken:

  • Overeenstemming over de eindtermen van de opleiding (de competentieniveau’s)
  • Toezicht op examinering en certificering van deelnemers
  • Afstemming bij werving, selectie
  • Communicatie naar buiten (landelijke herkenbaarheid)
  • Opleiden van nieuwe docenten/tandems

De samenwerking krijgt gestalte in een landelijke contactgroep van opleidingen en landelijk werkende partners zoals de Sociale Alliantie.

Documenten

Akte van oprichting

Uitreksel kamer van koophandel