De opleiding

Algemeen

De opleiding duurt 3 jaar. Het 1ste jaar is het z.g. “empowermentjaar”, waarin de nadruk ligt op het onderzoek door de deelnemers van hun eigen levensverhaal en situatie. Het eerste jaar wordt afgesloten met een examen dat toegang geeft tot tweede en derde jaar.
In het tweede jaar ligt de nadruk op verdieping en praktische en vakstudie. In dit jaar worden meer lessen gegeven en projecten uitgevoerd.
In het 3de jaar ligt de nadruk op stage en werkervaring opdoen.

Start

De opleiding start per september 2016 op locatie in Nieuw West.

Studiebelasting

In het 1ste jaar, het empowermentjaar, zijn er van 40 weken les, 1 tot 2 dagen per week. In totaal wordt 240 uur les gegeven. Daarnaast is er individuele studie en individuele begeleiding.
In het 2de jaar zijn er 3 lesdagen per week. In totaal 626 uur les. Buiten deze lesdagen zijn er korte stages in het tweede jaar.
In het 3de jaar ligt de nadruk op werkervaringsplek en zijn er drie modulen van elk 40 uur naast de werkervaringsplek en supervisie daarbij.

Welke vakken en onderdelen zijn er?

Empowerment

Er is uitgegaan van deelnemers met bepaalde kwetsbaarheid. De deelnemers krijgen vakken waarmee ze in hun kracht komen en perspectieven gaan zien. Er worden verschillende empowermentstrategieën gevolgd, zoals het maken van eigen levensverhaal, port folio, etc.

Communicatie

Er is een uitgebreid programma met communicatieve vaardigheden en gesprekstraining.

Politiek en armoede

Er wordt uitgebreide aandacht besteedt aan armoede en armoedebeleid. Dit betreft zowel theoretische als politieke beschouwingen en discussies.

Psychologie en pedagogie

Een programma over de achtergronden van de kwetsbaarheid en de uitwerking van de kloven. Psychologische en pedagogische literatuur, met name vanuit de contextuele benadering (o.a. Nagy)

Tandemwerking en instellingen

Oriëntatie op het werkveld en op de in het werkveld werkzame instellingen. Dit zal gebeuren aan de hand van informatie van instellingen, theorie, discussies en verwerking van ervaringen met instellingen in korte en langere stages. Belangrijk in dit onderdeel is het programmeren van samenwerking met instellingen en samenwerking in tandems.

Politieke en beleidsmatige veranderstrategie

Een verdieping op politieke strategieën en interventiestrategieën. Hier ook aandacht voor collectieve empowerment.

Stages en werkervaring opdoen

Er wordt een stageprogramma uitgewerkt voor 2de en 3de jaar en eventueel al voor 1ste jaar - dit laatste afhankelijk van mogelijkheden die er zijn in de deelnemersgroep en het aanbod van stageplaatsen.

Tussentijdse coaching, teambuilding. intervisie

Voor de deelnemers aan de opleiding bestaat de mogelijheid voor tussentijdse zorg en ondersteuning. Zeker in het eerste jaar wordt veel aandacht besteedt aan het eigen individuele levensverhaal van de deelnemers. De ervaring in België bij De Link leert dat bij dit lesonderdeel extra ondersteuning op psychosociaal vlak nodig kan zijn.

Docenten

Er is een team docenten die allen grote betrokkenheid hebben bij het onderwerp. Alle lessen worden begeleid door twee docenten, waarvan er altijd één een ervaringsdeskundige is.

Opleiding-in-Ontwikkeling

De opleiding van COEVA is een opleiding in ontwikkeling. Dat betekent dat al doende de docenten en de deelnemers gevraagd worden om over alle onderdelen van de opleiding mee te denken om deze al doende verder vorm te geven.

Certificaten en diplomering

Aan het eind van het 1ste jaar vindt een beoordeling plaats van de cursisten. Positieve beoordeling leidt tot een eerste certificaat dat toegang geeft tot het vervolg van de opleiding in het tweede en derde jaar. Aan het eind van de opleiding worden cursisten getoetst op de competenties welke bepaald zijn voor de functie van ervaringsdeskundige medewerker.

Voor cursisten is het erg belangrijk dat zij perspectief hebben op een rechtsgeldig certificaat en op een salariëring die past bij de functie. De bedoeling van de opleiding is professionele ervaringswerkers af te leveren. Voorlopig sturen we aan op certificering door de branche = erkenning door zowel de organisaties van ervaringsdeskundigen en door werkgevers die ervaringswerkers als personeel willen. COEVA werkt aan een inbedding en diplomering binnen het reguliere MBO/HBO onderwijs.