Kandidaten

Voor wie is de cursus bedoeld?

 • Hebt u in uw leven ervaring met langdurige armoede en komt u uit een gezin waar ook al armoede heerste?
 • Hebt u als gevolg van uw achtergrond de ervaring dat het heel moeilijk is om mee te doen in onze maatschappij?
 • Wilt u zich op professionele wijze inzetten om armoede te bestrijden en andere armen te ondersteunen vanuit ervaringsdeskundig perspectief?
 • Hebt u het idee dat u daartoe een 3 jarige opleiding kunt voltooien en dat u uw tijd en energie daarin wilt investeren?

Dan is opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting wellicht iets voor u. Een vooropleiding is niet nodig. Het gaat om ervaring en levenswijsheid en de wens om als ervaringsdeskundige te gaan werken;

Belangrijke eigenschappen zijn:

 • Kunnen reflecteren op de eigen geschiedenis
 • Verhalen van anderen kunnen aanhoren,
 • Kunnen luisteren naar anderen.

Wat houdt de opleiding in?

Samen met mede-cursisten studeert u onder begeleiding van ervaren docenten, trainers en opgeleide ervaringsdeskundigen op:

 • Uw eigen levensgeschiedenis en die van medecursisten.
 • Relevante maatschappijleer,
 • Armoedebeleid,
 • Politiek,
 • Recht,
 • Psychologie
 • Opvoedkunde.
 • Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan communicatietraining.
 • Gedurende de gehele opleiding doet u mee aan projecten en doet u praktijk ervaring op in stages.

De opleiding duurt in totaal 3 jaar. In het 1ste jaar ligt de nadruk op empowerment en persoonlijke groei.
Het 1ste jaar wordt afgesloten met een toetsing die bij goed gevolg recht geeft op toegang tot 2de en 3de jaar.
Het tweede jaar concentreert zich op beroepsvorming als ervaringsdeskundige.
In het derde jaar ligt de nadruk op praktijkervaring opdoen. Aan het eind van de opleiding is er een toetsing die bij slagen leidt tot een diploma.
De eerste 4 maanden zijn de lesdagen op de donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Daarna zijn de lesdagen op dinsdagen én donderdagen van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Aanmeldings- en selectieprocedure

Geïnteresseerden ontvangen een aanmeldingsformulier waarmee zij hun interesse kenbaar kunnen maken en waarop zij enige achtergrond informatie over zichzelf kunnen opschrijven.

Vervolgens wordt met de kandidaten contact opgenomen en worden degenen die aan de selectiecriteria voldoen uitgenodigd voor een gesprek.

Er zijn twee belangrijke selectiecriteria:

 1. heeft u een achtergrond van structurele armoede (generatie armoede) en
 2. bent u in staat om de studie te volgen en bestaat er gerede kans dat u de studie met succes zal afronden.

Tijdens het intakegesprek wordt op beide criteria verder doorgevraagd.

Financiering

Opleidingsplaatsen kunnen worden ingekocht door gemeenten, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, fondsen en bedrijven. Wanneer een organisatie opleidingsplaatsen inkoopt, doen zij dit omdat zij ervaringsdeskundigen willen inzetten. Dat kan eventueel al tijdens de opleiding in het kader van stages. Wanneer een gemeente opleidingsplaatsen inkoopt, worden de kandidaten in die gemeente geworven.

Contactgegevens COEVA

Het secretariaat van COEVA is gevestigd bij de Ru Pare Community, de Chris Lebeaustraat 4 in Amsterdam
Emailadres: info@coeva.nl
Bezoekadres: Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam